Case Study: Как да рекламираш хазарт във Facebook?

Знаеш, че рекламата във Facebook е един от най-добрите начини за генериране на трафик и продажби към нашия бизнес. Това важи и за хазартния сектор, въпреки че в него е забранено да се рекламира дейността на фирмите.

Но преди да продължим, нека видим какво е „хазарт“ според Закона за хазарта на Република България.

Хазарт е всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът!

Закон за хазарта

Важно е споменем, че у нас рекламата на хазарт и всички негови присъщи – е строго забранена. Нека отново цитираме Закона за хазарта.

Забранява се пряката реклама на хазартни игри, включително рекламата на такива игри, насочена към малолетни и непълнолетни лица, както и изпращането на непотърсени електронни съобщения на неограничен брой лица, в които се съдържа информация за хазартна игра.

Закон за хазарта

Дори и да имаш афилиейт сайт за футболни прогнози (например), нямаш право да подканваш своите потребители да се регистрират в съответните букмейкърски къщи и да залагат парични средства.

Разбира се, какво значи „пряка“ и как точно да тълкуваме тези изречения остава загадка и точно въпрос на интерпретация.

Въпреки изброеното горе, много вероятно, ако си част от този сектор, да опитваш да развиваш своя бизнес в дигиталното пространство. Най-познатите канали за генериране на продажби и трафик, разбира се, са Facebook Ads, Google Ads & SEO.

Както вече споменах, „пряката“ реклама на хазартни игри е забранена! Но какво можеш да рекламираш, ако все пак си част от този тип бизнес? Според Държавната комисия по хазарта, се допуска обявяването на:

  1. наименованията на игрите;
  2. регистрираната търговска марка на организатора;
  3. резултатите от игрите и спечелените печалби;
  4. тегленията на тиражите.

Наличието на маркетинг стратегия и бюджет за този тип бизнес също е от съществена важност, тъй като конкуренцията в този сектор е ожесточена. Както вече споделих малко по-горе, Facebook Ads е един от основните ни инструменти и източници на трафик.

Разбира се, Facebook също гледа хазартните игри по особен начин и пускането на реклами в тяхната платформа изисква изпълняване на допълнителни действия. С други думи, ако имаш хазартен бизнес и искаш да споделяш на аудиторията си какви печалби раздаваш за даден период, е нужно да минеш така наречената real money gaming процедура на Фейсбук, за да продължаваш да го правиш регулярно.

Но как да преминеш през тази процедура и да продължиш да пускаш реклами на своето казино или игрална зала?

Първото нещо, което ще забележиш е, че рекламите ти не се одобряват автоматично и препратката на съпорта на Фейсбук ще бъде: „Обърнете внимание на Advertising policy“. Това е един от най-честите им отговори.

Второто нещо, което след това трябва да направиш е да стартираш кандидатстването по процедурата за real money gaming, за да продължиш да обявяваш гореспоменатите допускания от Закона.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>